Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2007

Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv

Jansson, Eva; Weibull, Jens

Abstract

Artikeln beskriver bakgrunden till Programmet för odlad mångfald, pågående aktiviteter och tankar om framtida bevarande.

Keywords

Odlad mångfald; Kulturväxter; Grönt kulturarv

Published in

Bulletin för trädgårdshistorisk forskning
2007, Volume: 19-20, pages: 28-29
Publisher: Forum för trädgårdshistorisk forskning

   SLU Authors

  • Jansson, Eva

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Weibull, Jens

    • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

   Associated SLU-program

   SLU Swedish Biodiversity Centre

   UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/123987