Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2008

Hur effektiva är fångstvirkeshögar?

Björklund, Niklas

Keywords

Granbarkborre; Ips typographus; Bekämpning; Fångstvirkeshög; Insekticid; Feromonfällor; Feromon

Published in

Skogseko
2008, number:
Publisher: Skogsstyrelsen

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/123989