Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2001Open access

Snytbaggen hittar alla plantor!

Björklund, Niklas; Nordlander, Göran

Abstract

Snytbaggen använder både doftsinnet och synen för att hitta plantorna. Dessutom visar nya studier att snytbaggar passerar varje tänkbar planteringspunkt på hygget.

Keywords

Snytbagge; Hylobius abietis; Doft; Syn; Visuell orientering; Doftorientering; Attrapp; Hitta plantor

Published in

Plantaktuellt
2001, number:
Publisher: Plantgruppen, Högskolan Dalarna och SkogForsk

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/123990