Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 1922

Sveriges Geologiska Undersöknings torvinventering och några av dess hittills vunna resultat. : föredrag vid Svenska Mosskulturföreningens höstmöte i Jönköping den 26 nov. 1921

von Post, Lennart

Keywords

Torv; Nedbrytning; Von Post

Published in

Svenska mosskulturföreningens tidskrift
1922, number: 37
Publisher: Svenska mosskulturföreningen [H. Halls boktryckeri-aktiebolag]

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124005