Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2008

POM

,

Abstract

Informationsfolder om bakgrunden till Sveriges nationella program för växtgenetiska resurser - Programmet för odlad mångfald POM - och beskrivning av pågående och planerade aktiviteter.

Keywords

Nationellt program; Odlad mångfald; Kulturväxter

Published in


Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124031