Skip to main content
Book chapter, 1998

Baggböleriet vid Umeälv under senare hälften av 1800-talet

Lindman, Sara

Keywords

skogshistoria; essä

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig vegetationsekologi

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124341