Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 1998

Skogsfinnar i Sverige från Gustav Vasas tid fram till 1800-talet

Söderling, Mikko

Keywords

skogshistoria; essä

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig vegetationsekologi

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124345