Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2001

Svenska skogsträds medicinska egenskaper : i folktron och verkligheten

Hansson, Fredrik

Keywords

skogshistoria; essä

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig vegetationsekologi

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124393