Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2004

En exposé av hur enen och andra buskar och mindre träd i Sverige nyttjats inom folkmedicinen

Claesson, Christian

Keywords

skogshistoria; essä

Published in


Publisher: Institutionen för skogskötsel

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124456