Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2023

Diaprepes abbreviatus - An evaluation of the information regarding its presence in Sweden

Björklund, Niklas; Boberg, Johanna

Published in


Publisher: SLU Riskvärdering av växtskadegörare, Sveriges lantbruksuniversitet