Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Vad är det som påverkar konsumtionen av vallfoder?

Martinsson, Kjell

Keywords

Ensilage; Mjölkproduktion; Konsumtion

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur
2003,
Publisher: Institution för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124497