Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Sortprovning 2007 : korn och havre

Ericson, Lars

Keywords

Spannmål; Avkastning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2008,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124511