Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2001

Sortprovning av höstsäd 1995-2000

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Keywords

Rågvete; Vete; Råg; Avkastning; Spannmål

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2001,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124513