Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2000

Sortprovning av vallväxter i norra Sverige 1990-1999

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Keywords

Timotej; Rörsvingel; Rödklöver; Avkastning; Baljväxter

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2000,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124514