Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Sortprovning av vallväxter 1993-2002

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Keywords

Timotej; Ängsvingel; Rödklöver; Avkastning; Baljväxter

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2003,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124518