Skip to main content
Factsheet, 2005

Sortprovning 2004

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Keywords

Timotej; Ängsvingel; Rödklöver; Avkastning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2005,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124520