Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2006

Sortprovning 2005 : vallgräs och vallbaljväxter

Norgren, Maria; Ericson, Lars

Keywords

Timotej; Ängsvingel; Rödklöver; Avkastning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2006,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124521