Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008Open access

Sortprovning 2007 : vallgräs och vallbaljväxter

Ericson, Lars

Keywords

Timotej; Ängsvingel; Rödklöver; Avkastning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Växtodling
2008,
Publisher: Institution för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124523