Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2001

Bestämning av rödklöverhalten i vall

Gustavsson, Anne-Maj

Keywords

Kvävegödsling; Vattenhalt

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2001,
Publisher: Institution för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124524