Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2002

Skörderesultat från Öjebynprojektet

Jonsson, Simon

Keywords

Grönfoder; Avkastning; Vall; Mineraler; Växtnäringsbalans

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2002,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124531