Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2002

Jämförelse mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion : Öjebynprojektet 1995-1998

Byström, Sara

Keywords

Grovfoderkonsumtion; Mjölkproduktion; Fodereffektivitet

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2002,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124532