Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2005

Dokumentation av ekologiska mjölkgårdar : rapport från 2003-2004

Jonsson, Simon

Keywords

Växtnäringsbalans; Mjölkproduktion; Ogräs; KRAV

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2005,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124539