Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2006

Ekologisk sortprovning av korn i Jämtland och Tröndelag 2003-05

Nemby, Per-Erik

Keywords

Spannmål; Avkastning

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2006,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124542