Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Åkerböna i samodling med vårvete som helgrödesensilage till kor

Haag, Therese; Martinsson, Kjell; Ericson, Lars

Keywords

Protein; Avkastning; Mjölkproduktion

Published in

Nytt från Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Ekologisk odling
2008,
Publisher: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124543