Skip to main content
Factsheet, 2008

Fenologi hos alm visar samband med almsjuka

Black Samuelsson, Sanna; Ghelardini, Luisa

Abstract

• Almar angrips alltmer av almsjukan. Antalet insjuknade och döda träd har ökat påfallande senaste åren. Ett komplext samspel mellan trädet, svampen (Ophiostoma novo-ulmi), almsplintborren (Scolytus spp., insekten som överför svampen till trädet) och den omgivande miljön, avgör om trädet blir smittat eller inte. • Träd med tidig knoppsprickning på våren och sydligt ursprung löper lägst risk att bli smittade. • Hos träd med tidig knoppsprickning har vårveden hunnit övergå i sen ved, vars trängre och mer grupperade kärl försvårar spridningen av svampens sporer i trädet. Om den sena veden har bildats före perioden då almsplintborrarna som intensivast söker föda i trädkronan, minskar mottagligheten för almsjukan. • Knopparnas vila hos alm är jämförelsevis ytlig och bryts enbart av temperaturen. Nordligt och högt belägna träd kräver mest kyla för att knoppsprickning skall ske.

Keywords

alm; almsjuka; fenologi; fytotron; fältförsök; knoppsprickning; knoppvila; Ulmus

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124548