Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2008Open access

Tätare och rikligare ollonår ökar chansen för lyckade bokföryngringar

Övergaard, Rolf; Gemmel, Pelle; Karlsson, Matts

Abstract

• Vissa år – ollonår – producerar bokarna mycket ollon, medan få eller inga ollon hittas under andra år. Under ollonåren är det lämpligt att föryngra bokbestånden. • Intervallet mellan ollonåren är kortare idag än förr. De senaste 35 åren har intervallet varit 2–3 år från att tidigare ha varit 5–6 år. • Mycket talar för att ollonproduktionen under enskilda ollonår är större idag än tidigare. • Ollonfallets storlek beror bland annat på vädret under sommaren när blomknopparna bildas och på markens produktionsförmåga. Ju varmare vädret är och ju bördigare marken är, desto mer bokollon produceras. • Den ökade ollonproduktionen beror sannolikt på ett varmare klimat.

Keywords

bok; bokollon; ollonår; ollonproduktion; klimat

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124549