Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2008

Ädellöv : virkesegenskaper och användning

Woxblom, Lotta

Abstract

• De ädla lövträden har alla unika egenskaper som gör att de kan användas till en mängd produkter, från pappersmassa och möbler till bandyklubbor och kugghjul. • Bland de ädla lövträslagen finns det mjukaste av våra lövträd, linden, och det tyngsta och hårdaste, avenboken. • Ädellövträ används ofta i ytor och synliga detaljer på olika produkter och efterfrågan styrs i hög grad av modetrender. • De ädla lövträden utgörs av alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och lönn.

Keywords

ädellövskog; lövvirke; virkesegenskaper; virkesanvändning; träprodukter

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124551