Skip to main content
Factsheet, 2008

Älgkalvar överst på vargens sommarmeny!

Sand, Håkan; Johansson, Örjan; Ahlqvist, Per; Liberg, Olof

Abstract

• Hittills har majoriteten av alla studier på de stora rovdjurens predation varit baserad på data från vinterperioden, främst eftersom man tidigare förlitat sig på markens snötäcke för att kunna upptäcka kadaver från flygplan eller spåra djuren på marken. • Den moderna GPS-teknikens intåg i viltforskningen har delvis medfört att dessa svårigheter kan övervinnas. Denna studie är den första som presenterar detaljerade data på predationstakt och bytesval under sommaren (juni september) i ett ekosystem där vargarnas primära bytesdjur är älg. • Av 199 vargdödade bytesdjur utgjordes 74 % av älg, vilket motsvarade 96 % av den tillgängliga mängden biomassa. Av alla dödade älgar utgjorde årskalvar hela 90 %. • Predationstakten minskade under sommaren från ca en älg per dag och vargflock under början av juni till ca 0,3 älgar per dag och flock under slutet av september. • Vargarna justerade sin predationstakt på älg så att mängden tillgänglig föda per varg och dygn var konstant eller ökade något under sommarperioden. • Sammantaget var predationstakten under sommaren nästan dubbelt så hög som under vinterperioden, vilket skulle ha resulterat i en kraftig underskattning av det totala årliga uttaget i älgpopulationen om man endast hade beaktat data från vinterperioden.

Keywords

biomassa; bytesval; GPS; predationstakt; varg; älg

Published in

Fakta. Skog
2008,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124552