Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Skoglig restaurering : vad är det?

Löf, Magnus

Abstract

• På det internationella planet är skoglig restaurering en aktuell företeelse. Den bör ses som ett viktigt komplement till traditionell naturvård och skogsskötsel. • Skoglig restaurering är ett brett skötselkoncept som inkluderar nyodling, omvandling till annan typ av skog och införande av mer naturliga störningsregimer. • Kostnaderna för skoglig restaurering är ofta höga i det första skedet och osäkerhet om ekonomin i senare faser är stor. Därför bör flera intressen vara med och påverka utformningen.

Keywords

skogsskötsel; naturvård; biodiversitet; mångbruk

Published in

Fakta. Skog
2007,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124555