Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2007

Vitrygg och lax

Törnblom, Johan; Degerman, Erik; Roberge, Jean-Michel; Angelstam, Per; Eriksson, Torleif

Abstract

• Vad är en paraplyart? • Hur kan kunskaper om specialiserade och arealkrävande arter som vitryggig hackspett och lax hjälpa oss att nå flera miljömål på en gång? • Vad är visionen för ett hållbart landskap? • Varför är forskning i referenslandskap viktig?

Keywords

paraplyarter; vitryggig hackspett; lax; öring; tröskelvärden; avrinningsområdesperspektiv; hållbara landskap; ekologisk integritet; död ved

Published in

Fakta. Skog
2007,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124558