Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2006

Hur stor är den svenska bioenergipotentialen?

Hagström, Peter

Abstract

• Med ny omvandlingsteknik skulle den fysiska biomassapotentialen i Sverige kunna stå för ca 40 % av den svenska elproduktionen eller drygt 90 % av all drivmedelsanvändning. • Produktionskostnaderna för elektricitet eller transportarbete via omvandling av biomassa blir jämförbara med dagens fossilbaserade energisystem. • Emergianalyser visar att bioenergisystem är resurskrävande, vilket medför att utbytet av totala resurser till samhället blir litet jämfört med alternativa (både fossilbaserade och förnyelsebara) energisystem.

Keywords

bioenergi; energiscenarier; energianalys; kostnadsanalys; emergi

Published in

Fakta. Skog
2006,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124562