Skip to main content
Factsheet, 2006

Fungerar kretsloppen om vi använder mera biobränslen?

Ågren, Göran; Hyvönen-Olsson, Riitta

Abstract

• Biobränslen kan i praktiken betraktas som koldioxidneutrala. • Vid uttag av biobränslen bör blad och barr lämnas kvar för att minska näringsförlusterna. • Återföring av vedaska krävs förmodligen för omfattande utnyttjande av biobränslen från skog. • Upprätthållandet av kretsloppen för viktiga grundämnen är inte vad som kommer att sätta gränserna för hur mycket biobränslen som kan utnyttjas. Det är andra faktorer såsom upprätthållande av biodiversitet, landskapsbild, risk för näringsläckage samt ekonomi.

Keywords

kolbalans; näringsförluster; biobränslen; kretslopp; aska

Published in

Fakta. Skog
2006,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124563