Skip to main content
Factsheet, 2008

Storleken betyder inte allt – när det gäller arbetsbehov för mjölkkor!

Sällvik, Krister; Hedlund, Sofia

Abstract

Äntligen finns det nya och aktuella siffror på hur lång tid det tar att sköta mjölkkor och rekrytering. Lantbrukets byggnadsteknik och djurhållning, LBT, på SLU-Alnarp genomför en undersökning av hur byggnadskostnaden påverkar mjölkkalkylen.

Keywords

mjölkkor; arbetstid; mekanisering; storlek

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008,
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124564