Skip to main content
Factsheet, 2008

Transponderutfodring (ESF) till dräktiga suggor

Olsson, Anne-Charlotte; Andersson, Mats; Botermans, Jos; Rantzer, Dan; Svendsen, Jørgen

Keywords

transponderutfodring; suggor; utfodring; foderstationer

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008,
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124566