Skip to main content
Factsheet, 2008

Tillgång till minimälteri i Alnarp

Johansson, Eva

Keywords

maltkorn; mälteri; odlingsbetingelser; ölkvalitet

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008,
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124567