Skip to main content
Factsheet, 2008

Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar

Svendsen, Jørgen; Wallgren, Per; Olsson, Anne-Charlotte

Abstract

Studierna genomfördes för att få mer information kring serologin vid rödsjuka vid ekologisk slaktgrisproduktion och för att studera behovet och den praktiska effekten av att vaccinera slaktgrisarna mot rödsjuka

Keywords

serologi; slaktsvin; rödsjuka

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2008,
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124568