Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1995

Knäpparlarver och knäpparlarvsskador

Nilsson, Christer

Keywords

knäpparlarver; knäpparlarvsskador

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1995,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124570