Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2001Open access

Lackskorv, groddbränna och filtsjuka på potatis

Andersson, Björn

Keywords

lackskorv; groddbränna; filtsjuka; potatis

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2001,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124578