Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2003

Stjälkbakterios och blötröta på potatis

Johansson, Maria; Persson, Paula

Keywords

stjälkbakterios; blötröta; potatis

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2003,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124580