Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2004

Temperatursummor för att förutsäga insekters utvecklingshastighet

Ekbom, Barbara; Lindblad, Mats

Keywords

temperatursummor; insekter; utveckling

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2004,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124584