Skip to main content
Factsheet, 2001

Potatis - utvecklingsskala och bevakningsschema för skadegörare

Sandström, Magnus

Keywords

potatis; utvecklingsskala; bevakningsschema; skadegörare

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2001,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124604