Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1997

Skadedjur på ärter

Nilsson, Christer

Keywords

skadedjur; ärter

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1997,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124609