Skip to main content
Factsheet, 1999

Skadeinsekter på lin

Wallenhammar, Ann-Charlotte

Keywords

skadeinsekter; lin

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1999,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124618