Skip to main content
Factsheet, 1999

Sjukdomar på vallgräs

Engqvist, Göran; Vestman, Gösta

Keywords

sjukdomar; vallgräs

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1999,
Publisher: Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124621