Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1999Open access

Sjukdomar på vallgräs

Engqvist, Göran; Vestman, Gösta

Keywords

sjukdomar; vallgräs

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1999,
Publisher: Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124621