Skip to main content
Factsheet, 1998

Vetets bladfläcksjuka

Olvång, Hans

Keywords

vete; bladfläcksjuka

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1998,
Publisher: Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124626