Skip to main content
Factsheet, 1995

Vanlig skorv och nätskorv på potatis

Bång, Hans; Linder, Janne; Melin, Gustav

Keywords

skorv; nätskorv; potatis

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1995,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124635