Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1994

Oljeväxter-utvecklingsskala och bevakningsschema för vanliga skadegörare

Djurle, Annika; Stureson, Birgitta

Published in

Faktablad om växtskydd. Jordbruk
1994,
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124647