Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1995

Ljus och mörk ringröta på potatis

Persson, Paula

Keywords

ringröta; potatis

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1995,
Publisher: Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124670