Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 1996

Potatiskräfta

Melin, Gustav; Nordin, Karin

Keywords

potatiskräfta

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
1996,
Publisher: Institutionen för entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/124672